NOMP
quebecoin (skein)
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
3GjMAj2xWANeLzM81n7v6St2hHZ1mry7GH 537 0 100% 7.70 GH
quebecoin (scrypt)
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
3GjMAj2xWANeLzM81n7v6St2hHZ1mry7GH 2325504 5632 99.75% 508.01 MH
3JyajZ5TrwCHCxpcG9yxXmsLw7NQQkD2xz 13312 0 100% 2.91 MH
quebecoin (qubit)
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
newyorkcoin (3)
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
NSaaHPkE3rHtYWh9Vp6nAz4wTMvfxHMEF4 9 0 100% 507.66 KH